Εσωτερικός φανός αριστερός Volvo FH 2 (12-16)

20453627LH